Søke om stebarnsadopsjon

Publisert: 07.08.2018

Har to barn på 12 og 8 år. De har ikke hatt kontakt med biologisk far siste 4 år pga stadige voldstrusler. Han har per dags dato besøksforbud. Barna ser på min samboer som pappa og kaller han pappa. Vi har bare bodd sammen i 1 år, men kjent hverandre lenger.

Er det mulig på det nåværende tidspunkt å søke stebarnsadopsjon? Har full støtte fra barnevernet i at det er barnas beste å ikke ha kontakt med biologisk far.

Svar:

Det kreves betydelig lengre oppfostringstid fra din samboer dersom det skal være aktuelt å få innvilget en søknad om stebarnsadopsjon. Direktoratet har satt 5 år som minimums oppfostringstid, men slik at det kan åpnes for adopsjon i helt særlige tilfeller også før denne tiden er gått. Dette kan f. eks. tenkes å være tilfellet der biologisk far er død og barnet opplever stefar som sin far.

Slik situasjonen er i din sak må dere nok vente før det evt. sendes søknad om adopsjon.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: