Sliter med å betjene forbrukslån

Publisert: 06.06.2019

Jeg har lånt mye mer enn hva jeg kan klare å betale tilbake. Fordelt på 7 forbrukslån (1 600 000) og 6 kredittkort (245 000), til sammen 1 830 000. Har brukt penger både til forbruk og nettkasino. Jeg har mer ut i låneutgifter enn inn i lønn i mnd.

Hva kan jeg gjøre med dette? Kan man slå seg konkurs? Finnes det gjeldssaneringsordninger? Huset vårt, eller huset som står på fruen (lånet står på henne og), kan bankene ta det?

Svar:

Gjeld forsvinner dessverre ikke av seg selv, så første steg på veien er å ta tak i situasjonen. Uten å ha flere detaljer enn det du har opplyst om over, er det vanskelig å gi deg helt konkrete råd. Under følger imidlertid mer informasjon om de tingene du tar opp, gjeldsordning og personlig konkurs.

Gjeldsordning: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/gjeldsordning/
Personlig konkurs: http://www.konkursradet.no/personlig-konkurs.304773.no.html

Når det gjelder spørsmålet ditt om kreditorene kan ta huset, kan jeg ikke gi deg et klart svar, men viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 tredje ledd:

"Dersom saksøkte er gift eller lever i et ekteskapslignende forhold som har vart i minst to år, eller hvor samboeren har, har hatt eller venter barn med saksøkte, kan utlegg tas i en ideell halvdel av felles bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir sannsynliggjort. At bare den ene part er registrert eller meldt som eier, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett."

Svaret på om kreditorene kan ta huset eller ikke avhenger altså av om det kan sannsynliggjøres at din ektefelle er eneeier av huset.

For mer konkret rådgivning, kan jeg opplyse om at NAV har en tjeneste som gir gratis gjeldsrådgivning. Man kan ringe 800 45 343 eller chatte med en veileder direkte på NAVs hjemmesider. Alternativt kan man ta kontakt med et av de studentdrevne rettshjelpstiltakene for hjelp til gjeldshåndtering.

Del denne artikkelen: