Skolen oppdaget ikke ADHD

Publisert: 12.06.2019

Jeg er 21 år og har strevd på skolen siden jeg gikk i 4. klasse. Ingen av lærere mente det var noe galt, men at jeg bare måtte pugge og fokusere mer. Jeg droppet ut av 3. klasse på vgs i 2017, og fikk ADHD-diagnose noen mnd etter at jeg droppet ut.

Har jeg krav på erstatning, ettersom ingen lærere så at det var tegn til at noe var annerledes ved meg?

Svar:

Det er et veldig vanskelig spørsmål du stiller. Men generelt kan jeg si at du kan saksøke kommunen du bodde i da du var under 18 år, som følge av at de ikke har gjort det man med rimelighet kan forvente.

Du kan ha krav på erstatning om du er påført et tap eller er påført en så stor varig medisinsk skade at du har rett til menerstatning.

I tillegg må du sannsynliggjøre at kommunen har gått utenfor det som man med rimelighet må regne med og at kommunens adferd eller manglende adferd er årsak til dette tapet og de helseplager du har i dag.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: