Skjevdeling og arv ved skilsmisse

Publisert: 08.08.2017

Kona ønsker skilsmisse. Vi giftet oss i 2011, og har vært samboere siden 2003. Jeg arvet en bolig i 2004 for 550 000 som vi solgte i 2016 for nesten 2 000 000. Kona arvet en hytte i 2011 til 400 000. Vi solgte for 950 000 i 2016. Alle disse pengene etter salg ble lagt inn i en helt ny bolig. Jeg betalte også inn litt over en million i sparepenger inn i nyhuset. Nå vil hun skilles og ha 50 %. Har jeg rett på å holde unna min arv inkludert verdistigningen? Hva med sparepengene?

Svar:

Basert på skjevdelingsregelen i Ekteskapslovens §59,1, vil fordelingen av boligens verdi gi deg dobbelt så stor kompensasjon for innskutte arvemidler som din kone. Sett opp kjøpesum av boligen som utgangspunkt, og omregn innskutte midler til andeler av dette. Så bruker du andelene på dagens verdi.

Eks: Hvis huset kostet 5 mill, var 2/5 dine skjevdelingsmidler, og 1/5 din kones. Så tar dere dagens verdi og fordeler dette slik at du får 2/5 +halvparten av de siste 2/5, og hun får 1/5 + halvparten av 2/5,m.a.o. du får 3/5og hun 2/5.

Om sparepengene kan skjevdeles i tillegg må de være brakt inn i ekteskapet og ikke har vært brukt og erstattet med nye underveis.

Husk at dette er bare hovedregelen, og samboerforholdet, omsorg for barn og andre forhold kan tilsi en annen fordeling, men de arvede midler fremstår som nokså klare skjevdelingsgrunnlag.

Del denne artikkelen: