Skjevdeling når en part har brukt arv på huslån

Publisert: 02.08.2019

Er gift, men nå skal vi gå fra hverandre. Vi kjøpte hus sammen for 10 år siden da tok vi opp felles lån. Mannen har brukt noe av sin arv på å betale ned på vår felles husgjeld. Eier han mer av huset enn meg nå da?

Svar:

Din manns nedbetaling av felles gjeld med arvede midler vil antagelig ikke endre selve eierbrøken mellom dere.

En annen ting er at han likevel vil kunne ha krav på en større andel av verdien av huset som en følge av at han har et skjevdelingskrav. Det betyr at han vil ha anledning til å holde verdien av de arvede midlene helt utenfor delingen mellom dere. I utgangspunktet vil han kun ha krav på å skjevdele det arvede beløpet han har benyttet til nedbetaling av gjeld, og ikke en forholdsmessig del av nåverdien av huset kan føres tilbake til arven.

Vær oppmerksom på at mannen din ikke har noe automatisk krav på å holde verdien av de arvede midlene utenfor deling. Han må selv kreve skjevdeling og legge frem dokumentasjon for sitt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: