Skjevdeling av verdier

Publisert: 29.01.2016

Ingen barn og har bolig som er lagt ut for salg. Da vi kjøpte boligen så gikk hun inn med ca. 100 000 i avgifter som hun hadde spart fra før vi giftet oss og faren min sto som sikkerhet for resten av lånet. Vi har i løpet av årene hatt en felleskonto for regninger og boliglån der jeg har stått for ca. 60% og hun 40% av innskudd. I en periode hun hadde det hardt på jobb så ble hun arbeidsledig og jeg tok alt økonomisk ansvar.

Nå vil hun ha 50% av boligfortjenesten, som er greit, men også de 100 000 hun hadde fra før og 50% av innbo. Kan jeg si imot?

Svar:

Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen (skjevdeling). Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrde for kravet.

Dersom din ektefelle hadde med seg et bestemt beløp inn i ekteskapet og brukte dette beløpet til finansiering av boligen – og verdien fortsatt er i behold på tidspunkt for samlivsbrudd – kan hun som utgangspunkt kreve skjevdelt verdien av dette beløpet (inkludert evt verdistigning av den eierandel dette ga i bolig). I tillegg tilkommer hun en halvpart av den delen av boligen som ble finansiert i fellesskap under ektekspaet. Hvem som har betalt hva og hvem som har hatt høyest inntekt i løpet av ekteskapet er i utgangspunktet ikke relevant.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: