Skjevdeling av midler ved skilsmisse

Publisert: 07.10.2019

Jeg og min ektefelle skal skilles. Vi har ikke hatt noen skriftlig avtale ang økonomi o.l. Vi har hatt felles økonomi hele tiden. Under de årene vi var gift, har jeg fått utbetalt 500 000 kr i forskudd på arv hos mine foreldre. Dette har blitt brukt på huset, både oppussing og egenkapital. Hvordan blir fordelingen? Har min ektefelle rett på noe av den arven jeg har fått? Kan nevne at jeg har stått for det meste av egenkapital på felles hus.

Svar:

Arvede midler er såkalte skjevdelingsmidler som kan holdes utenfor delingen mellom deg og din ektefelle. Når arven er benyttet til oppussing og skutt inn som egenkapital bør det kunne sannsynliggjøres at verdien av arven er i behold, med mindre verdien av huset har sunket. Kravet om å holde arven utenfor delingen må dokumenteres.

Den nærmere fordelingen i forbindelse med det økonomiske oppgjøret kan en advokat bistå deg med.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: