Skjevdeling av formue ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Vi har vært gift siden 2002. Leiligheten er hans og er nesten nedbetalt. Han betalte alle utgifter og boliglån, mens jeg har pusset opp fra bunnen av med nytt kjøkken, nytt gulv og har kjøpt alle møbler, hvitevarer og elektronikk. Og så jeg har kjøpt bolig i utlandet. Han vil skilles nå. Hvilke rettigheter har jeg med tanke på leiligheten? Han vil ikke noe av boligen i utlandet og jeg får 200 000 for leiligheten her.

Svar:

Utgangspunktet i ekteskapsloven er at gjeld og verdier deles likt etter endt ekteskap. Imidlertid kan man – i medhold av ekteskapsloven § 59 – holde utenfor delingen verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått. Dette gjelder dersom ikke annet er avtalt (dersom man har frasagt seg retten til å kreve skjevdeling i ektepakt).

Dette betyr at din ektefelle – etter loven - kan kreve skjevdelt den formue som skriver seg fra leilighetens verdi på det tidspunkt dere ble gift. Det tas da utgangspunkt i nettoverdien på det tidspunkt dere ble gift, og så «forfølger» man denne verdien videre frem til tidspunktet for samlivsbrudd, slik at evt verdistigning også tas med.

Han kan imidlertid ikke kreve skjevdelt verdistigning som skyldes oppussing eller nedbetaling av gjeld foretatt med fellesmidler (typisk lønn) under ekteskapet. Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for skjevdelingskravet; herunder både at formuen er i behold og størrelsen på skjevdelingskravet.

Hvordan deres skifteoppgjør blir avhenger av de totale verdier og gjeld, og uten opplysninger om dette er det er derfor ikke mulig å si noe om den konkrete betydning av at du skal få 200 000 kroner og evt boligen i utlandet. Dere står selvfølgelig også helt fritt til å avtale andre måter å dele på enn det som følger av ekteskapsloven.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: