Skjevdeling av arv ved skilsmisse

Publisert: 30.08.2019

Jeg arvet et hus sammen med min søster og i testamentet sto det at arven var særeie. Noen år senere kjøpte jeg en leilighet som var fullt lånefinansiert med pant i den arvede eiendommen. Jeg giftet meg det samme året som leiligheten ble kjøpt, jeg var altså gift på tidspunktet den ble kjøpt, men ikke da jeg arvet huset. Vi skal nå skilles. Vil den leiligheten jeg kjøpte kunne skjevdeles, eller skal gevinsten deles likt mellom oss. Vi har hatt felles økonomi og delt på utgifter.

Svar:

Den arvede eiendommen kan du holde utenfor delingen dersom verdien av den fortsatt er i behold, Dersom dere har kjøpt leiligheten sammen og begge har betjent lånet vil denne være gjenstand for likedeling, med mindre dere har en ektepakt som sier noe annet.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: