Skjevdele fritidseiendom etter samlivsbrudd

Publisert: 23.03.2020

Jeg er midt i skifteoppgjør etter ektefellen avsluttet samlivet vårt for 4 mnd siden. For 2,5 år siden fikk jeg en fritidseiendom fra mine foreldre som forskudd på arv. Av ulike årsaker jeg ikke ønsker å utdype her valgte jeg å la den stå på både meg og min ektefelle på skjøtet, når den ble gitt meg fra mine foreldre. Denne ønsker jeg nå skjevdelt i skiftet. Foreldrene mine kan dokumentere/vitne på at den var gitt meg som arv. Men ektefellen mener den var gitt til begge. Har jeg en sak her?

Svar:

Arv er i utgangspunktet gjenstand for skjevdeling dersom midlene fortsatt er i behold ved ekteskapets opphør. Det faktum at både du og din ektefelle står på skjøtet og at du ikke oppgir hva som er årsaken til dette gjør at jeg ikke kan svare ytterligere på spørsmålet ditt.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: