Skjæringstidspunkt for fordeling av gjeld og formue

Publisert: 03.03.2020

Har forstått det slik at skjæringstidspunktet for fordeling av gjeld og formue ved samlivsbrudd er når den ene fysisk har flyttet ut (når dette kommer før separasjonssøknaden). Er det i et slikt tilfelle et krav at vedkommende har meldt adresseendring?

Svar:

Det er riktig at skjæringstidspunktet for formue og gjeld som omfattes av oppgjøret knyttes til da samlivet ble brutt ved faktisk fraflytting dersom dette skjer før separasjonsbegjæringen kom inn til fylkesmannen. Til forståelsen av begrepet samlivsbrudd, kan nevnes at Høyesterett i Rt-1978-1327 har lagt til grunn at samlivsopphevelsen må markeres «ved en klar atskillelse. Som regel vil dette skje ved en fraflytting". Jeg kan ikke se at det er formulert noe tilleggskrav i rettskildene om at adresseendring må være meldt, og har heller aldri selv erfart at dette er blitt krevet i egne skiftesaker.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: