Skitten sofa etter utleie

Publisert: 07.08.2019

Vi leier ut kjelleren i vår bolig. Utleier har to små hunder som pleier å sove på sofa, i tillegg bruker utleieren en dyne over sofa som blir t.o.m. brukt som teppe i hage for å sole seg, sofa har blitt brukt som seng når det har vært overnatting av venner eller familiemedlemmer. Sofa har et hvit beige farge i stoff, men den har blitt skitten. Kan man kreve at sofa renses eller trekkes i fra et sum fra depositum for å rense sofa, siden de skal flytte snart?

Svar:

Utgangspunktet vil være leiekontrakten, hva som er avtalt mellom utleier og leietaker vedrørende vedlikehold, rengjøring og stand ved tilbakelevering.

Det følger av husleieloven § 10-2 annet ledd at ved tilbakelevering skal husrommet med tilbehør være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, om ikke annet følger av avtale.

Det vil da bli en vurdering om "skadene" på sofaen skyldes alminnelige slitasje som følge av normal bruk, eller må sies å gå utenfor det som må anses å være normal bruk.
Hva som er normal slitasje vil måtte vurderes individuelt. Det vil eksempelvis måtte forventes mer slitasje om det leies ut til en barnefamilie hvor husdyr er tillatt, enn om leietaker er en enslig eldre. I denne vurderingen må det også vurderes hvorvidt utleier stilltiende har akseptert bruken av sofaen, dersom utleier har visst om bruken i utleieperioden uten å ha reagert på det.

Det fremkommer videre av husleieloven § 10-3 annet ledd at utleier kan kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring, om husrommet er i dårligere stand enn hva som er avtalt eller fastsatt i § 10-2.

Vi har ikke nok informasjon til å gi dere et klart svar, men dersom det må sies at sofaen ikke er brukt på en normal måte, og ikke noe annet følger av avtale eller stilltiende aksept, kan utleier etter husleielovens regler kreve at leietaker dekker kostnadene for å rense sofaen.

Med vennlig hilsen, advokat Mathilde Aagaard

Del denne artikkelen: