Skilsmisseoppgjør når den ene har odel

Publisert: 02.07.2018

Hvordan forholder det seg med fordeling av verdier når man har giftet seg med odelsgutten på et gardsbruk og etter å ha vært gift et antall år ønsker separasjon og skilsmisse? Jeg antar at taksten på gardsbruket er lavere enn et tilsvarende bolighus, og selv om gjelda er borte så er det vel ikke mye å hente for den inngiftede som vil ut? Det er barn inne i bildet og vedkommende har brukt alle sine midler til gard og familie i perioden giftermålet varte.

Svar:

I utgangspunktet vil det være de vanlige reglene om økonomisk oppgjør etter avsluttet ekteskap som kommer til anvendelse. Dette betyr at ektefellenes samlede formuer som utgangspunkt skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Du vil med andre ord ha rett til halvparten av verdien av gårdsbruket, samt også halvparten av verdien av eventuell annen formue

Dersom gårdsbruket er en odelseiendom, vil imidlertid din ektefelle ha rett til å overta gården alene etter ekteskapsbruddet. Din andel av verdien vil likevel være gjenstand for likedeling.

Del denne artikkelen: