Skilsmisse etter to års separasjon

Publisert: 03.03.2016

Jeg giftet meg i Italia med italiensk statsborger, og vi flyttet fra hverandre etter noen år. Separasjonen ble vedtatt av domstol (landets regler). Deretter jeg kom til Norge. Jeg er norsk statsborger og har bodd i Norge mer enn toår. Vi har ingen barn, og ektefelle bor i Italia.

Siden vi har vært separert og vi har bodd fra hverandre mer enn to år, kan jeg søke skilsmisse her i Norge? Eller må jeg få godkjent italiensk separasjon i Norge? Er det noe betydning hvis ektefelle er ikke enig? Må ektefelle fra Italia komme hit?

Svar:

Du kan søke skilsmisse i Norge på bakgrunn av to års samlivsbrudd. Dersom din ektefelle ikke skriver under på søknadsskjemaet kan du kreve skilsmisse via domstolen. Reglene om dette finner du i ekteskapsloven kapittel 4 og 5. Her finner du både regler om på hvilke grunnlag du kan søke skilsmisse, og hvilke myndigheter som avgjør søknaden (avhengig av på hvilket grunnlag du søker).

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: