Skatteplikt på gevinst av boligsalg

Publisert: 11.09.2014

Jeg har akkurat solgt leiligheten min som jeg har bodd i siden februar 2012. Min folkeregistrerte adresse er imidlertid hos mine foreldre som bor i samme by. Det meste av posten min har kommet til min leilghet, mens noe kommer til foreldrene mine. Har dette noe å si for skattemessig? Jeg har aldri leid ut, og har flere bevis på at jeg har bodd i boligen.

Svar:

Gevinst ved salg av egen bolig er etter skatteloven § 9-3 skattefri når eieren har bodd der minst ett av de to siste årene forut for salget. Botiden regnes fra og med den dagen du flyttet inn, og til den dagen du enten flyttet ut eller inngikk en bindende og fullstendig avtale.

Det er dermed hvor du faktisk har bodd som er avgjørende for om kravet til eier og botid er oppfylt, og ikke hvor du formelt har vært registrert som bosatt. Dersom det blir stilt spørsmål ved om du har oppfylt botidskravet, vil imidlertid den folkeregistrerte adressen være et moment i vurderingen.

Med vennlig hilsen 

advokat Ann-Britt Rognes

Del denne artikkelen: