Skatt ved overtagelse av bolig

Publisert: 18.06.2019

Jeg skal overta et hus som mine foreldre eier, men ikke bor i. Takstverdien er på 2 000 000. Eiendommen skal overdras til meg kostnadsfritt. Jeg skal ta opp et lån med eiendommen som sikkerhet for å pusse den opp. Jeg skal i tillegg bruke noe av lånesummen til å betale mine foreldre omtrent 400 000 som de skal bruke på nedbetaling av gjeld. Denne summen gir jeg som en gave slik at de slipper skatt på salg. Er dette i orden?

Svar:

Når det gjelder selve overdragelsen er det ingenting i veien for å overdra en eiendom kostnadsfritt, eller i form av gave. Dette utløser likevel dokumentavgift til staten ved tinglysing. Låneopptak og pantesikkerhet er en avtale mellom deg og din bank. Når det gjelder skattemessige konsekvenser som du beskriver må du evt. kontakte skatteetaten eller en skattejurist for å få tilstrekkelig svar mht. disse problemstillingene.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: