Skatt på salg av boligtomt

Publisert: 09.03.2020

Kjøpte en gård som ikke er i drift. Dyrkamarka er utleid til annen bonde. Kommunen ønsker å kjøpe 3 boligtomter av oss. Ikke dyrket mark, kun utmark. Hva blir skatteprosenten ved et salg? 22 eller ca 45 %?

Svar:

Dette må du ta opp med Skatteetaten, de har plikt til å veilede og gi svar på dette. Dette vil jo ikke være salg av egen bolig, og det skal normalt betales skatt på kapitalinntekt.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: