Skatt på forskudd på arv?

Publisert: 23.10.2018

Jeg eier en leilighet (eid leilighet i 12 år, hatt bostedsadressen der i 12 av de 24 siste mnd). Jeg vurderer å selge denne neste år og gi endel av overskuddet fra den i forskudd på arv til mine barn. Hvordan blir skatt på dette for meg eller barna? Og kan jeg forlange at forskudd på arv blir særeie for mine barn?

Svar:

Hvis du oppfyller botid for fritak for gevinstbeskatning, så påløper det ikke gevinstskatt. Barna kan få overskudd som forskudd på arv, uten at det blir skatt eller avgift ( om barna da får så stor formue at de får formuesskatt, må vurderes konkret). Du kan bestemme at forskudd på arv til dine barn skal være deres særeie. Dette bør nedfelles skriftlig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: