Skatt på arv etter mor

Publisert: 07.01.2019
Emneord: ,

Jeg har arvet en andel av min mors leilighet på kr 825 000 og kontanter 35 000. Leiligheten ble kjøpt for 6-7 år siden for 1 650 000 og solgt for samme pris i desember i år.

Spørsmål:

1. Hvor mye må jeg skatte for denne arven?

2. Pengene står nå på en sparekonto i mitt navn. Er dette skattemessig ugunstig og hva er eventuelt alternativene?

Svar:

Du skal overta din mors skatteposisjon, så her må vi vite mer før vi kan gi noe svar. Utgangspunktet er at du overtar din mors skatteposisjon.

Når det gjelder plassering av pengene, så vil det avhenge av din økonomi for øvrig, og jeg anbefaler at du tar kontakt med en økonomisk rådgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: