Skatt i EØS-land

Publisert: 06.04.2020

Jeg har de siste 1,5 årene bodd i EØS-land hvor jeg har drevet enkeltmannsforetak. Har betalt skatt både til EØS land, samt til Norge (minus fradrag for skatt betalt i EØS). Jeg har nå mulighet til å ta et oppdrag utenfor EØS. Jeg vil fortsatt å bo med familie i EØS-landet, hvor jeg fortsatt vil være skattepliktig. Eksisterer det noen internasjonale regler for å unngå trippelbeskatning, altså i mitt tilfelle Norge, EØS land samt land hvor arbeidet blir utført?

Svar:

Skatteavtalene mellom Norge og arbeidslandet samt mellom bostedslandet og arbeidslandet vil regulere dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: