Skal forsikringsselskapet dekke advokatutgifter?

Publisert: 21.02.2017

Min datter ble påkjørt av en bil i et kryss. Bilen hadde vikeplikt, men stoppet ikke. Nå nekter forsikringsselskapet å erklære skyld i saken med bakgrunn i at bilfører ikke ble straffet. Jeg har spurt om selskapet vil dekke advokatutgifter for barnet, men dette nekter de. Jeg har sett at dere skriver et annet sted at bilens forsikringsselskap skal dekke advokat for syklisten i slike tilfeller. Tar dere feil eller tar forsikringsselskapet feil? Hvis selskapet tar feil; hvor kan jeg finne lovhjemmel til dette?

Svar:

Det første du MÅ gjøre er å kontakte en advokat som kun arbeider med personskadesaker/erstatningsrett/forsikringsrett. Ring Advokatforeningen. De fører lister over hva advokatene arbeider med. Det er ansvarlig forsikringsselskap som skal betale utgifter til juridisk bistand. Men om forsikringsselskapet bestrider at de er ansvarlige for ulykken, vil De kunne benytte hjemforsikring evt. innboforsikring på bosted der De/deres datter har registrert adresse i Folkeregisteret. Disse dekker utgifter oppad til ca kr. 100.000,- ink. mva. mot en egenandel på ca kr. 23.000,- avhengig av forsikringsavtalens innhold. I tillegg vil jeg anta Deres datter har mindre i inntekt enn kr. 246.000,- bto pr. år. Det betyr at hun mest sannsynlig vil få innvilget fri rettshjelp som da mest sannsynlig vil betale egenandelen under rettshjelpforsikringen. Jeg ville derfor ikke vært så veldig bekymret for utgifter til juridisk bistand ifm. denne saken. Generelt kan jeg si det slik at forsikringsselskapets ansvar ikke er det samme som straffeansvar ovenfor den som har utøvd handlingen. Selskapet kan meget vell bli ansvarlige for en ulykke selv om deres forsikringstaker ikke blir straffedømt.  

Med vennlig hilsen

Advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: