Sikre verdier på felles fritidseiendom

Publisert: 19.01.2018

Jeg og en sønn kjøpte en felles fritidseiendom 2014, som har vært et gammelt småbruk. Han har nå begynt å bygge seg hytte på eiendommen og jeg har betalt han ut slik at våningshuset skal være mitt (jeg har særeie). Vi er usikre på hvordan vi skal gå frem for å sikre hver våre verdier? Jeg tenker spesielt på eiendomsrett, ev kreditorer, arv, etc. Jeg har to barn til og han har både samboer og barn. Vi nå har nettopp fått gateadresser på øya.

Svar:

Basert på angivelsen av matrikkelnummeret, kan det virke som hytten er blitt utskilt som et eget punktfeste på hovedbruket. Dersom dette medfører riktighet og dere begge står som hjemmelshaver alene på de respektive eiendommene, har dere allerede gjort det som er nødvendig for å formalisere eiendomsretten. Dere bør imidlertid undersøke grunnboken for begge eiendommene for å se hvorvidt det har fulgt med eventuelle utilsiktede pengeheftelser.

Del denne artikkelen: