Sikre økonomien hvis ektefellen dør

Publisert: 16.04.2019

Min mann har to barn fra før som er i 20-årene. Vi har tre mindreårige barn sammen. Han er 18 år eldre enn meg, og jeg ønsker å sikre økonomien for meg og mine barn hvis noe skulle skje han. Vi har en formue på ca 8 millioner når gjeld er trukket fra. Hvordan er arvefordelingen i slike saker?

Vi har felles økonomi, og eier like mye. Jeg ønsker at vi tar særeie på hver vår del av boligen, han ønsker ikke dette. Hvilke alternativer har vi, og hva er lurt for min del å gjøre?

Svar:

Uten holdepunkter for noe annet, vil deres verdier bli delt i to, og den ene halvdelen vil være arven som skal fordeles etter han. Du har rett til ektefellearv på 1/4 av hans verdier. Resten vil gå til alle hans barn med lik del. Du kan eventuelt velge å sitte i uskiftet bo med deres felles barn, men det kan du ikke gjøre ovenfor særkullsbarna med mindre de samtykker.

Om dere lager ektepakt med særeie, vil du fortsatt arve 1/4 av særeieverdiene, men om du skal sitte i uskiftet bo, må det reguleres i ektepakten.

Din ektefelle kan også lage et testament som øker din arv fra 1/4 til 1/3, og resten fordeles mellom de 5 barna. Det er også mulig å endre på eierandelene deres i en ektepakt; dvs at du blir eier av mer enn han.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: