Sikre arven til særkullsbarn

Publisert: 09.05.2019

Lurer på hvordan arven blir fordelt hvis jeg dør først. Har giftet meg på nytt. Vi har ingen felles barn. Hun har 3 barn fra tidligere ekteskap, og jeg har 1 barn fra tidligere ekteskap.

Da vi giftet oss hadde jeg et nedbetalt hus som er tinglyst på meg. Senere har jeg arvet et sjøhus og en hytte etter mine foreldre. Hvordan vil mitt barn komme ut av et eventuelt arveoppgjør? Er det noe jeg kan gjøre, slik at min sønn kommer godt ut av dette arveoppgjøret mens jeg lever?

Svar:

Du eide hus før dere giftet dere, og du har også arvet et sjøhus og en hytte. Dette er midler som ditt barn i et arveoppgjør kan kreve skjevdelt. Da vil verdiene skjevdeles til din fordel, dvs gå inn i dødsboet etter deg, og ikke deles likt med din ektefelle.

For å sikre dette enda bedre, slik at disse verdiene holdes helt utenfor din ektefelles verdier, er å gjøre verdiene til ditt særeie. Dette gjøres ved ektepakt. Uansett om det er særeie eller skjevdeling, vil din ektefelle ha krav på 1/4 dine verdier i ektefellearv. Resterende vil tilfalle din sønn. Ektefellens arverett kan begrenses til 4 ganger grunnbeløpet i et testament, men da må også ektefellen gjøres kjent med denne begrensningen.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: