Sikre arv til kone og særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg er gift og har et barn fra 1 ekteskap, min kone har to barn fra sitt 1 ekteskap. Vi har ingen felles barn og vår verdier (leilighet, hytte, bankinnskudd) er bygget opp sammen gjennom 30 år. Jeg er en god del år eldre enn min kone og vil sannsynligvis falle bort før henne. Hvordan vil arvesituasjonen bli ved min død? Vi vurderer behovet for å etablere en avtale som ivaretar min kone og våre særkullsbarn på en hensiktsmessig og rettferdig måte.

Svar:

Det høres ut som en fornuftig ide å lage en avtale som i best mulig grad ivaretar din kone.

Når du dør vil ditt barn ha krav på sin pliktdelsarv som er 2/3 av det du eier. Din kone arver i mutgangspunktet 1/4. Den siste 1/12 har du fri testasjonsrett over.

Barnas pliktdelsarv kan reduseres til pt 1 million (15G - ca 1,5 mill når ny arvelov kommer), men dette må skje i testaments former. Hun kan igjen også opprette et testament som sørger for at noe av dette tilbakeføres til ditt barn når hun går bort.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: