Si opp leiekontrakt før avtalen løper ut

Publisert: 26.06.2019

Jeg har nå leid en leilighet som har en avtalt leieperiode på ett år. Er det mulig og si opp denne kontrakten før det har gått et år? Finnes det noe hull i loven som gjør det mulig for meg å flytte fra denne leiligheten før det har gått ett år?

Svar:

Dersom det er inngått en tidsbestemt leieavtale skal det være opplyst at avtalen ikke kan sies opp, enten i selve leieavtalen eller på annen måte skriftlig. En slik leieavtale kan dermed i utgangspunktet ikke sies opp fra leietaker. Det vanlige med tidsbestemte avtaler er at de skal vare i tre år, men kan vare ett år for enkelte type beboelsesrom. Det er evt. kun ved vesentlige mangler fra utleiers side at avtalen kan heves på et slikt grunnlag. Dette er noe annet enn oppsigelse, og handler om alternativer hos leier dersom husrommet har mangler av en viss betydning. Så i utgangspunktet finnes det ikke slike hull, med mindre kontrakten er mangelfull mht. reglene for oppsigelse av tidsbestemte leiekontrakter.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: