Si opp jobben mens man er i mammapermisjon

Publisert: 26.06.2019

Jeg skal gå på mammapermisjon begynner i oktober i år. Jeg har tenkt å avslutte jobben min neste år (jeg har en fast kontrakt). Jeg har 1 mnd oppsigelsesfrist. Jeg vil søke om dagpenger etter min permisjon er ferdig og finne en annen jobb. Må vente 12 uker for du mottar penger fra NAV. Jeg tenkte å si opp min jobb 3 måneder før min permisjon er avsluttet. Er dette mulig? Kan jeg gjøre dette?

Svar:

Ja, det er mulig å gjøre dette. Du vil regnes som ansatt mens du er i permisjon. Arbeidsmarkedet kan også endre seg underveis i din permisjon, og derfor er det ofte ikke å anbefale å si opp stillingen tidligere enn du er nødt til. Hvis du allerede vet at du skal begynne i annen stilling, vil jeg anbefale du varsler arbeidsgiver en stund før om at du vil si opp stillingen din på et senere tidspunkt, men du har ingen plikt etter arbeidsmiljøloven til å gjøre dette.

Arbeidsmiljøloven hjemler din oppsigelsesfrist. Har du jobbet bedriften mindre enn fem år, vil oppsigelsesfristen være en måned fra og med månedene etter du sier opp. Har du jobbet i bedriften mellom fem og ti år, vil oppsigelsesfristen være to mnd fra og med måneden etter du sier opp. Har du jobbet i bedriften mer enn ti år, er det en tre mnd. oppsigelsesfrist fra mnd etter at du sa opp stillingen.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: