Sette odelstakst

Publisert: 09.09.2019

Ved kjøp av småbruk på tvangssalg hvor odel ikke er fraskrevet, hvordan blir en eventuell odelstakst satt, dersom småbruket blir kjøpt tilbake på odel innen 6 måneder? Kan man da risikere å tape noe på å kjøpe dette småbruket?

Svar:

Hovedregelen er at odelstakst skal følge markedsverdien på eiendommen, slik at man som utgangspunkt vil få tilbake det man selv har betalt for eiendommen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: