Senere ansatte får større stillingsprosent

Publisert: 10.09.2019

Jeg er ansatt i en butikk 50 %. Nå er kontrakten min straks ferdig. Sjefen har sagt at kan få ny kontrakt, men mindre - 50 % . Men hun skal ansette nye folk og han får 100 %. Er det mulig at nyansatte får mer % stilling, men ikke jeg som har jobbet der lenger?

Svar:

Det følger arbeidsmiljøloven at deltidsansatte har fortrinnsrett til stilling innen samme virksomhet (butikk). Forutsetningen er imidlertid at du er kvalifisert for den nye stillingen. Hvis den nye stillingen som er utlyst, er en stilling som du er kvalifisert for, har du altså fortrinnsrett til denne stillingen.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: