Sen diagnostisering av ADHD og svikt i skolegangen

Publisert: 15.09.2017

Jeg er en mann på 32 år som fikk diagnosen ADHD for halvannet år siden. Da medisinen funker utmerket på meg, føler jeg at skolegangen min burde ha vært annerledes. Jeg har sett litt på nettet, og det virker som at det er muligheter for erstatning ved sen diagnosering og eventuelt for svikt i fra ungdomskolen. Har behov for litt hjelp med hvordan jeg skal gå frem og hvem som skal kontaktes.

Svar:

Henvendelsen gjelder to spørsmål.

1. Forsinket / feil diagnostisering

NPE er en statlig institusjon som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Nærmere informasjon om hvordan du går frem kan du finne på deres hjemmeside www.npe.no

2. Svikt fra ungdomsskolen

Skolen v/ kommunen kan bli erstatningsansvarlig. Det relevante ansvarsgrunnlaget er skadeserstatningsloven § 2-1, som fastslår arbeidsgiverens erstatningsplikt for skader oppstått som følge av ansattes feil eller forsømmelser.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: