Selge leilighet eller la eksen overta?

Publisert: 20.08.2018

Jeg er separert fra ektefelle og vi eier to leiligheter sammen. Vi bor i hver vår leilighet og jeg har bodd i den ene som vi har leid ut tidligere i snart ett år. Planen var å selge, men nå ser det ut som min x ønsker å kjøpe meg ut og overta lånet. Hva må jeg tenke på? Skatt? Skal vi ordne oppgjøret før skilsmisse tas ut? Er dette en lur måte om jeg syns de er greit at leilighetene ikke går ut på markedet?

Svar:

I et tilfelle som dette kan det i allefall være greit at dere gjennomfører et fullstendig økonomisk oppgjør. Du bør følgelig huske på å gjennomføre et oppgjør som omfatter alle aktiva og passiva som er gjenstand for fordeling og ikke kun leiligheten som du bor i. Videre bør du sørge for å innhente en verdivurdering av både leilighetene og eventuell øvrig aktiva som skal fordeles i det økonomiske oppgjøret. I tillegg bør du insistere på at dere setter opp en avtale som detaljregulerer gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

Det vil ikke være dokumentavgift ved overføring av andel av fast eiendom i forbindelse med skifteoppgjør etter avsluttet ekteskap. Det vil heller ikke være tale om eventuell gevinstbeskatning, jf. skatteloven § 9-2 (3) litra e. Skattemessige hensyn vil derfor normalt sett ikke ha nevneverdig betydning ved slike oppgjør.

Dere trenger ikke å gjennomføre oppgjøret før skilsmisse tas ut .Som et klart utgangspunkt må imidlertid skiftet være igangsatt dersom en av dere ønsker å inngå et nytt ekteskap. Dette følger av bestemmelsen i ekteskapsloven § 8.

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig eller lurt å gjennomføre oppgjøret uten at leilighetene blir solgt på det offentlige markedet. Av og til er det mulig å oppnå en høyere salgsverdi ved offentlig annonsering. Samtidig vil det imidlertid tilkomme noen ekstra kostnader til megler og lignende. Realiteten er at svært mange ektefeller gjennomfører et privat oppgjør hvor den ene ektefellen kjøper ut den andre med et nærmere angitt beløp. Du vil følgelig ikke ta en uforholdsmessig risiko ved å inngå en avtale direkte med din tidligere ektefelle såfremt, du er trygg på verdifastsettelsen av eiendelene i skifteboet.

Del denne artikkelen: