Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Svar:

Reglene for gevinstbeskatning av fritidsbolig følger av bestemmelsen i skatteloven § 9-3 (4). Etter denne bestemmelsen følger det at gevinst ved salg av fritidsbolig er unntatt fra skatteplikt når eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før realisasjonen, forutsatt at realisasjonen finner sted eller avtales mer enn fem år etter ervervet og mer enn fem år etter at fritidseiendommen ble tatt i bruk eller i følge ferdigattest var oppført.

Dette innebærer at såfremt du har tatt i bruk og benyttet fritidseiendommen på normal måte etter arveovertakelsen i 2011, vil du kunne selge eiendommen skattefritt i 2019 regnet fra det tidspunktet hjemmelserklæringen opprinnelig ble tinglyst.

Del denne artikkelen: