Selge bolig med tap

Publisert: 26.11.2019

Jeg hjelper et par med å selge huset. De er skilt nu, 2 barn under 18 år. Huset deres er lagt ut for salg for kr. 3 850 000, men ingen vil kjøpe huset etter 1 år. Huset er satt ned til kr. 3 650 000. Banken har sagt opp huslånet og renter er 9,5 prosent. Lånet er gått til inkasso. Lånet vokser og er fortiden på kr 3 750 000. Hun er jordmor, er syk i andre året, spilt bort 1 million, får sosialhjelp hele 2019. Huset står på begge sitt navn. Kan de selge huset for 3 mill og dele tapet på kr. 750 000?

Svar:

Det kan de gjøre med alt er avhengig av bankens samtykke.

Banken har pant i bolig for lånet som de har gitt, og når salgssummen ikke er tilstrekkelig for å få innfridd gjelden så vil i utgangspunktet pantegjelden stå på boligen til lånet er innfridd. Dette vil selvfølgelig gjøre det umulig å få solgt eiendommen uten bankens samtykke og uten at hele gjelden blir innbetalt.

Normalt vil banken dog akseptere sletting av panteobligasjonen selv om gjelden ikke blir fullt ut betalt, om det ikke er sannsynlig at boligen kan omsettes for mer enn NOK 3 mill. i nær fremtid.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: