Selge arvet leilighet for å dekke gjeld

Publisert: 13.06.2019

På grunn av samlivsbrudd, kom jeg i økonomiske vanskeligheter. Har bl.a inkassogjeld og bidragsgjeld. Namsmannen har ikke tatt utlegg, da jeg ikke eier noe. Har ikke noen betalingsordning, fordi min inntekt er lav. Min far er blitt veldig skrøpelig, og jeg er enearving til hans borettslagsleilighet. Ved falt arv, ønsker jeg å selge leiligheten, og betale ned all gjeld. Kan jeg selge selv, eller vil namsmann/ inkassoselskapene finne ut at jeg har arvet, og begjære tvangssalg? Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Når den tid kommer at du arver leiligheten, bør du ta kontakt med dine kreditorer for å forklare situasjonen, og at du planlegger å selge leiligheten frivillig for å nedbetale gjeld. Man kommer ofte langt med en god dialog. Dine kreditorer kan fremdeles begjære leiligheten tvangssolgt, men salget må gjennom en prosess hvor du blant annet gis mulighet til å komme med innsigelser. Du kan lese mer om prosessen rundt tvangssalg her: https://www.domstol.no/no/gjeld-og-konkurs/tvangsfullbyrdelse/tvangssalg/

Del denne artikkelen: