Satt ned lønn for å få fri rettshjelp

Publisert: 25.03.2019

I en barnefordelingssak satte den en part (daglig leder i egne selskaper) sin lønn kraftig ned og fikk fri rettshjelp. Brukte etterfølgende dette til å søke om fritagelse for å betale barnebidrag. NAV konkluderte at der ikke var noen grunn til å gå ned i lønn og at der må betales barnebidrag. Kan/bør den frie rettshjelpen trekkes tilbake?

Svar:

Det er ulike regler for hvordan NAV og domstolen vurderer inntektsforhold. NAV har blant annet muligheten til å kreve at man utnytter sin arbeidskompetanse og kan fastsette et inntektsgrunnlag på bakgrunn av dette. Domstolen har ikke samme mulighet ved vurderingen av om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Her vil det være aktuell inntekt som er gjenstand for vurdering.

Uansett er jeg helt enig i at det faktum du fremstiller langt på vei synes å indikere at man oppnår fri rettshjelp på et uriktig grunnlag. Jeg tror allikevel det vil kunne være vanskelig å nå frem med en anførsel om at fri rettshjelp bør trekkes tilbake. Jeg foreslår at du tar dette med advokaten du har benyttet i saken, så kan det være at vedkommende har noen tanker om hvorvidt det bør rettes en henvendelse til domstolen om tilbakekall av bevilling til fri sakførsel.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: