Samværsrettigheter som tante

Publisert: 30.09.2019

Hvilke rettigheter har jeg som tante til et barn som er tatt i fosterhjem hvor mor til barnet har ruset seg og far til barnet er død. Har jeg rettigheter til noe kontakt eller noe sånt?

Svar:

Det er en snever regel i barnevernloven som åpner for at andre en foreldrene kan kreve samvær med barn som er omsorgsovertatt. Denne lyder som følger:
Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når
a)
den ene eller begge foreldrene er døde, eller
b)
fylkesnemnda​ har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

Som du ser forutsettes det at du har hatt en nær tilknytning til barnet. Dersom du vurderer at dette er situasjonen kan du kontakte barneverntjenesten og be om at du vurderes i forhold til samvær. Dersom du ikke blir møtt på dette kan det være hensiktsmessig å kontakte en advokat for bistand.
Dernest skal bemerkes at selv om du ikke faller innenfor det krav loven stiller for å få partsrettigheter i sak om samvær så er det ikke noe i veien for at barneverntjenesten tilrettelegger for kontakt mellom deg og barnet. De er ikke uvanlig at barneverntjenesten ser betydningen av å ha kontakt med egen slekt, og noen ganger vurderes dette som mindre problematisk en samvær med foreldre.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: