Samværskontrakt

Publisert: 14.08.2019

Kan jeg kreve at eksen skriver under på en kontrakt der det står bekreftet hvor mye barnet er hos hver av oss? Han betaler ikke barnebidrag. Barnet bor hos meg, så er barnet annenhver helg hos far. Men er redd for at siden han ikke betaler nå, kan det "se ut som" at han har mer samvær. Noe jeg vil tape på da jeg står med hovedansvar for alt av barnehage betaling osv (redusert foreldrebetaling) Hvordan lage denne kontrakten evt?

Svar:

Når NAV skal beregne barnebidraget, skal de legge de reelle forholdene til grunn når det gjelder omfanget av fars samvær med barnet. Det beste er å ha en avtale som bekrefter de faktiske forholdene, altså hvem som har foreldreansvar, hvor barnet har fast bosted og hvor mye samvær barnet har med hver av foreldrene. Du bør altså oppfordre far til å signere på en slik avtale, som du deretter vedlegger en søknad om barnebidrag(underholdsbidrag) til NAV. Du kan få bistand til å opprette en samværsavtale hos advokat eller ditt lokale familievernkontor.

Dersom NAV allerede har fastsatt bidraget, og du mener at det er beregnet på et uriktig grunnlag, søker du om en endring av bidraget.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: