Samvær med far med tidligere rusproblem

Publisert: 24.01.2019

Far til barnet har en lang fortid med rusmisbruk, med flere tilbakefall opp igjennom årene. Han har nå vært rusfri i ca et år. Avgitt tester hos lege. Far til barnet lider også av posttraumatisk stressyndrom. Og har vært innenfor psykiatrien i flere år. Far var voldelig mot mor foran barnet i parets forhold. Far vanker fortsatt i samme miljø hvor rus er tilgjengelig. Far var ikke interessert i farsrollen under parets samliv. Overlot alt ansvar til mor. Får far vanlig samværsrett?

Svar:

Fars samværsordning skal basere seg på hva som antas å være den beste løsningen for barnet. Selv om far har en fortid som rusmisbruker og har slitt med psykiske problemer utelukker ikke dette at han kan være en god samværspappa. Dette vil således måtte baseres på en konkret vurdering av barnets behov for samvær og fars samværskompetanse.

Jeg vil anbefale at dere i første omgang søker råd hos familievernkontoret som kan veiledere dere i forhold til hvilken løsning som antas å være den beste for barnet. For det tilfellet at dere ikke lykkes å komme frem til en enighet vil spørsmålet evt. måtte løses av domstolen. Dersom saken behandles i retten vil man gjerne få en bredere utredning av ulike sider ved foreldrenes samværskompetanse, gjerne med bistand av rettsoppnevnt sakkyndig.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: