Samordning av sjømannspensjon og dagpenger

Publisert: 09.09.2019
Emneord:

Har NAV rett til samordning av Sjømannspensjonen så lenge jeg er arbeidssøker og går på dagpenger? Hvor finner jeg evt lovverket som beskriver dette? Har ikke uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger.

Svar:

I utgangspunktet skal dagpenger og Sjømannspensjon ikke samordnes. Dette reguleres av folketrygdloven § 4-18 samt Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet § 6. Ettersom vi er inne på et spesialområde, anbefaler jeg deg å ta kontakt både med NAV og med pensjonsordningen din om dette, for å forhindre at du kommer i en situasjon som utløser et tilbakebetalingskrav på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: