Samlivsbrudd når en har betalt mer for bolig enn den andre

Publisert: 21.08.2019

Hvordan vil det arte seg ved et samlivsbrudd der den ene parten stilte med 300 000 i egenandel til boligkjøp for mange år siden, og den andre ingenting? Blir det da trukket 300 000 fra evt salgssum på huset før det deles på to, eller blir det mer? (inflasjon og prisøkning på bolig? Begge står som likeverdige eiere av huset.

Svar:

Dersom dere har vært samboere, men ikke har skriftlig avtale vedrørende eierandeler og fordeling ved brudd må saken vurderes konkret. Utgangspunktet er at man ser hen til stiftelsesgrunnlaget, altså hvert av deres bidrag til finansieringen av boligen.

Dersom den ene av dere har skutt inn kr. 300 000 i egenkapital ved kjøpet og dere samtidig har heftet likt for lånet, er utgangspunktet at den parten som har skutt inn mer egenkapital har en større eierandel i boligen. Denne eierbrøken må regnes ut. Etter fratrekk av lån mv., fordeles salgsgevinsten dermed etter (ny) eierbrøk.

Dersom det er slik at den ene av dere har skutt inn kr. 300 000 i egenkapital, men den andre til gjengjeld har heftet for kr. 300 000 mer av lånet slik at dere har finansiert hver deres halvpart på ulik måte, vil eierandelen fremdeles være 50/50.

Jeg vil anbefale å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe dere med å regne ut eierbrøk, evt. se på om det kan anses å være avtalt lik eierandel til tross for ulik finansiering, jf. blant annet at dere står som eiere med en halvpart hver i grunnboken. Andre bidrag kan også være relevante ved fastsettelse av eierbrøk, slik som arbeid i hjemmet, senere oppgradering av boligen mv.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: