Sameiestyre har brukt penger til feil formål

Publisert: 20.06.2019

Det gjelder et sameie på ca 45 enheter. Styret /styreformannen har benyttet midler til et trappeanlegg som tar store deler av fellesarealet og kan kun benyttes av 1 % av sameierne. Denne "snarveien" ble brukt av midler (ca 100 000) avsatt og godkjent av årsmøtet til oppussing av garasjeanlegget. Garasjen ble ikke oppusset. Er det lovlig å benytte disse midlene til dette og uvitende for majoriteten av sameierne?

Svar:

Styret/styreleder er naturligvis underlagt årsmøte som øverste organ. Det høres ut som at styret har disponert midler her på et annet vis som er bestemt av årsmøte og det er naturligvis ikke greit.

Styret har dog en viss bestemmelsesrett til å disponere over midler i sameie for å utføre sine oppgaver som styre er pålagt i lov, vedtekter og fra årsmøte - uten at nødvendig alle midler som anvendes er godkjent fra årsmøte - med mindre man har en slik bestemmelse i sameie.

Konsekvensene av at man har utført noen i strid med årsmøtets bestemmelser kan være flere som å miste sitt verv og endog stå i fare for å komme i et erstatningsansvar.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: