Samboer og særeie på bolig

Publisert: 19.05.2020

Jeg flytter inn til min kjære som har bolig og jeg betaler faste utgifter da vi er enig om at hun oppretter særeie på boligen. Jeg betaler f.eks 7000 pr.mnd. Må hun betale skatt av dette beløpet? Her vil det være et beløp som også vil være ren husleie. Kan det være lurt å skrive en samboerkontrakt? Blir det ny regler etter at f.eks har bodd sammen over 5 år?

Svar:

På generelt grunnlag anbefaler vi alltid en samboerkontrakt. Det er som oftest enklere å løse et eventuelt oppgjør etter samlivsbrudd dersom partene har en kontrakt som klart spesifiserer hvem som eier hva m.m. Inntekter fra utleie av egen bolig er i utgangspunktet ikke skattepliktig, så fremt huseier også bor i boligen og dennes boenhet er mer verdt enn den utleide del.

Del denne artikkelen: