Samboer krever vederlagskrav

Publisert: 14.05.2020

Samboer krever vederlagskrav. Kjøpte henne ut for 330 000 kr i 2016, og hun har bidratt med: SFO og barnehage, ellers har det vært spleis på mat og klær til barn. Klesvask og husvask har hun stått for, men også meg. Hun har bodd gratis, jeg har betalt endel regninger og ellers for henne. Nå krever hun altså vederlagskrav, men hvilket grunnlag har hun? Siden jeg har betalt ALT av regninger til hus og bo? Forsikringer, tv internett mm. Og i tillegg kjøpt henne ut syns jeg dette er drøyt.

Svar:

For at samboeren din skal ha krav på vederlag i forbindelse med samlivsbruddet, må du være tilført en økonomisk fordel i kraft av hennes bidrag under samlivet, for eksempel dersom hun har betalt en større del av forbruksutgiftene mens du har kunnet betale ned på lån. Den økonomiske fordelen må være «ikke uvesentlig», så det er en høy terskel. Den økonomiske fordelen kan enten bestå i at du har fått økt din kapital eller at du har fått en økonomisk fordel i form av en besparelse. For det andre må det være rimelig å tilkjenne henne et vederlag.

Generelt vil man måtte bygge på at samboere yter til livsfellesskapet uten at det blir spørsmål om å jevne ut eventuelle mellomværende når samboerskapet en gang tar slutt, ved samlivsbrudd eller ved død. Derfor skal det en del til, og det må være rimelig i det konkrete tilfellet.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: