Samboer krever tilbakebetalt penger for leilighet

Publisert: 04.06.2019

Samboeren min og jeg kjøpte en leilighet sammen for 2 år siden. Jeg har betalt lån for begge til banken hver måned mot at hun har overført sin del av lånet til min konto. Nå ønsker hun å si opp sin del og flytte ut (jeg blir boende i leiligheten). Hun ber nå at jeg tilbakebetaler alt hun har betalt så langt til banken. Hvis jeg gjør det, betyr det at hun har bodd gratis de to siste årene i leiligheten som nå er min. Har jeg krav på å be om leie fra henne fra de årene hun har bodd her?

Svar:

Etter et samlivsbrudd kan man normalt ikke kreve refundert utgifter man har hatt til å bo eller kreve etterskuddsvis husleie. Hvis dere eier boligen sammen og har felles lån, er dere fortsatt felles ansvarlig for både bolig og lån til annet er bestemt. Flytter den ene ut, kan det normalt kreves husleie av den som blir boende.

Man kan ikke si opp et eierskap, man må heller oppløse sameiet. Sameieloven har nærmere bestemmelser om dette. I tillegg har husstandsfellesskapsloven regler om når en samboer kan kreve å beholde felles bolig. Mest praktisk er det at den ene samboeren kjøper den andre ut til markedspris og overtar lånet, eller at man sammen selger boligen. Det anbefales å skrive en avtale om oppgjøret.

Del denne artikkelen: