Salg av eiendom i sameie

Publisert: 08.05.2017

Ved salg av en eiendom tilhørende et sameie der sameierne ikke er i slekt med hverandre. Hvordan skal en salgssum eventuelt fordeles mellom sameierne?

Svar:

Med mindre annet er avtalt, skal netto salgssum deles i henhold til eierandel. Hvor stor andel hver enkelt eier kan bero på avtale, eller følge av hvordan sameiet er oppstått og eventuelle senere overdragelser av andeler mellom eierne.

Del denne artikkelen: