Saksøke kommune for manglende hjelp til datter

Publisert: 08.10.2019

Min datter som er idag 26 år og er rusmisbruker samt har psykiske problemer "falt gjennom stolene". Det ble tidlig i barndommen påvist store generelle lærevansker og ved 18 årsalderen ADHD. Det ble stor svikt i hjelpen både fra skolen og barneverntjenesten og idag har hun store utfordringer. Hjelpen idag fungerer heller ikke. Jeg ønsker på hennes vegne å reise en sak mot kommunen da jeg ser at de sviktet på alle punkter. Jeg mener hun kan være berettiget til en erstatning. Hvordan går jeg fram?

Svar:

Dette er gjerne komplekse saker med sammensatte vurderinger. I første omgang bør dere kontakte en advokat som kan gå gjennom saken grundig og gi dere en prosessrisikovurdering.

Del denne artikkelen: