Særeie ved inkassogjeld

Publisert: 20.01.2016

Jeg har en del inkassogjeld og min kone arver etterhvert et hus fra sin far. Bør vi skrive særeie med tanke på min inkassogjeld? Hvordan går vi eventuelt frem for å gjøre dette?

Svar:

En ektefelle kan som utgangspunkt ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen. Dette følger av ekteskapsloven § 40 og det gjelder uavhengig av om ektefellene har felleseie eller særeie.

Dine kreditorer kan derfor ikke beslaglegge det din ektefelle eier, dette følger av dekningsloven § 2-2 som slår dette fast for kreditorforfølging i sin alminnelighet. Hvis formålet deres kun er at din ektefelles eiendom skal sikres mot dine kreditorer, er det derfor ikke nødvendig å opprette særeie. Dere bør imidlertid sørge for at hele eiendommen står registrert på din ektefelle i Eiendomsregisteret.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: