Særeie på arvet fritidseiendom

Publisert: 18.02.2020
Emneord: ,

Jeg har arvet 2 fritidseiendommer fra mine foreldre, ett hus og en fjellhytte. Jeg er gift, men ønsker å ha særeie på disse eiendommene. På skjøtene er jeg oppgitt som eneeier. Betyr det at jeg automatisk har særeie, eller må jeg gjøre andre tiltak for at arven min ikke skal måtte deles ved en eventuell skilsmisse?

Svar:

Jeg anbefaler deg å opprette en ektepakt som bestemmer at disse eiendommene er ditt særeie. Da vil de bli holdt helt unna en deling ved skilsmisse.

Om du ikke gjør det, vil de i utgangspunktet gå inn i delingen, men du kan kreve verdien skjevdelt.Verdier man har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan man kreve skjevdelt dersom de er i behold. Dette er imidlertid kun et verdikrav. Det sikreste er å opprette særeie.

Dere bør også tenke på hva som skal skje ved død. Er det f. eks. ønskelig at din ektefelle skal kunne overta disse verdiene i uskiftet bo? Her vil reglene være noe annerledes ved særeie enn ved skjevdeling. Skjevdelingskrav forsvinner om man sitter i uskiftet bo, så her vil det være viktig hvem som du vil skal være dine arvinger og hvor midlene skal ende opp til slutt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: