Røyklukt i nykjøpt leilighet

Publisert: 10.01.2018

Ang nylig kjøpt brukt leilighet. På fellesvisning og privatvisning: ingen røyklukt. På overtagelsen: sterkt sjenerende røyklukt. Ingenting opplyst av selger/megler (leilighet malt 3 mnd før salg). Tok det ikke opp med megler/selger på overtagelsen - trodde det kunne vaskes bort. Lukten har vist seg svært vanskelig å bli kvitt. Min mistanke: selger startet å røyke innendørs etter at salget "var i boks", evt malt for å kamuflere. Hva kan jeg gjøre, hvordan står saken? (har boligkjøperforsikring).

Svar:

I et tilfelle som dette, bør du snarest mulig fremsette en nøytral reklamasjon ovenfor selger på luktproblemene som du merket på overtakelse. Normalt sett er det riktignok slik at luktsjenanse skal være nokså alvorlige for at det vil kunne bli aktuelt med misligholdsbeføyelser. Du må uansett fremsette en skriftlig reklamasjon i saken. Det vil for øvrig være naturlig å gjøre dette i samråd med boligkjøpsforsikringen, ettersom du antakeligvis vil ha rett til advokatbistand gjennom denne.

Del denne artikkelen: