Rimelig bolig i forskudd på arv fra besteforeldre

Publisert: 13.10.2017

Min farmor og farfar og jeg har avtalt at min mann og jeg kan kjøpe huset deres når de faller fra. Vi har blitt enige om pris basert på dagens takstverdi. Jeg er redd for at det skal oppstå disputter mellom oss og mine tanter og onkler når farmor og farfar dør. Vi har en skriftlig avtale som inneholder avtalt sum underskrevet av farfar og jeg. Er dette nok? Er avtalen fortsatt gjeldende når de faller fra? Hvordan bør vi gjøre dette?

Svar:

Etter mitt skjønn vil det kunne påløpe en viss risiko ved denne fremgangsmåten, og dødsboet vil mest sannsynlig neppe være bundet av en slik avtale når den tid kommer.

Det er først og fremst to årsaker til dette. For det første vil det kunne oppstå en senere tvist med dødsboet dersom dagens takst- og/eller markedsverdi blir lagt til grunn. Verdien kan være annerledes når dine besteforeldre har falt fra. For det andre vil dette langt på vei kunne karakteriseres som en dødsdisposisjon - altså en rettslig disposisjon som først skal ha virkning etter at den ene parten faller fra. Etter arveloven § 35 er det et vilkår at slike disposisjoner blir gjort i testaments form for å være gyldige.

Det finnes nok ulike fremgangsmåter man i stedet kan benytte i tilfeller som dette. Mange velger imidlertid å erverve eiendommen allerede nå til markedspris. Deretter vil dere kunne gi nåværende beboere en livsvarig leie- eller bruksrett til eiendommen.

Del denne artikkelen: